2022/2023 Ikasturteko Matrikulazio Eskaera
Solicitud de Matrícula. Curso 2022/2023

Ikaslearen Datuak / Datos del Alumno

Oharrak bi email desberdinetara bidaltzea nahi dut (Idatzi bigarren email-a hemen)
Quiero recibir las notificaciones a dos direcciones de email (escribir aquí la segunda dirección:)

Bankuko datuak / Datos bancarios
Matrikularako Datuak / Datos de Matricula

(7 urtetik aurrera / a partir de 7 años)
Ikastetxearen datuak / Datos escolares

IRUDI ETA ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN BAIMENA: Maiatzaren 6ko 1/1982 Legearen arabera, Tarine Udal musika eskolak ateratako argazki eta bideoak erabili ahal izateko baimena eskatzen da gure eskolan egindako ekintza eta lana argitaratu ahal izateko, beti ere hezkuntza helburuarekin erabiliko direlarik.

Como padre/tutor, autorizo a la escuela TARINE UDAL MUSIKA ESKOLA a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente